Nota explicativa a ETF privind aplicarea salariului minim naional în sectorul transportului rutier: o masura impusa de legislaia UE

1
Preedinte Lars Lindgren Vicepreedini Alexander Kirchner
Ekaterina Yordanova
Secretar General Eduardo Chagas
Bruxelles, 02 martie 2015
Nota explicativa a ETF
privind aplicarea salariului minim naional în sectorul transportului rutier:
o masura impusa de legislaia UE
Pe 1 ianuarie 2015 Germania a introdus salariul minim la nivel naional, care acopera inclusiv
transportul rutier.
Pe 21 ianuarie, Comisia Europeana a lansat o procedura pilot la nivelul UE pentru a clarifica în
special problema aplicarii salariului minim german la operaiunile de transport rutier de tranzit.
Pe 26 ianuarie ETF a publicat o declaraie cu privire la legitimitatea aplicarii salariului minim
german în sectorul transportului rutier. Declaraia arata pe scurt ca acest lucru este în deplina
conformitate cu normele comunitare, i anume cu directiva privind detaarea lucratorilor
(Directiva 96/71 / CE) i cu Regulamentul Roma I (Regulamentul (CE) nr 593/2008).
Nota explicativa a ETF aduce argumente juridice bazate pe legislaia i jurisprudena UE care
stipuleaza, ca regula generala, ca salariul minim i condiiile din oricare stat membru UE se
aplica oricarui conducator auto profesionist care îi desfaoara activitatea în i din acel stat
membru, în cazul în care sunt îndeplinite condiiile stabilite de Directiva privind detaarea
lucratorilor sau prin regulamentul Roma I. Aceste prevederi sunt aplicabile indiferent de
naionalitatea conducatorului auto i a tipului de operaiuni de transport pe care le executa –
cabotajul1, transport transfrontalier2, transport combinat3, transport internaional. Prin urmare, nu
poate exista nicio îndoiala asupra faptului ca aplicarea salariului german – sau a acordurilor
naionale minime în ceea ce privete salariul i condiiile oricarui stat membru – în sectorul
transportului rutier, este în deplina conformitate cu normele comunitare.
Nota explicativa a ETF se bazeaza pe Directiva privind detaarea lucratorilor, citata mai sus
(Directiva 96/71 / CE) i pe Regulamentul Roma I (Regulamentul (CE) nr 593/2008), precum i
pe Hotarârea Curii Europene de Justiie în cazul Koelzsch (15 martie 2011).
În ceea ce privete punerea în aplicare a salariului minim în cazul operaiunilor de tranzit rutier,
ETF sprijina decizia guvernului german din motivele explicate în declaraia ETF din 26 ianuarie
2015 (a se vedea anexa).
1 Cabotajul se refera la operaii naionale de transport în cazul în care locurile de încarcare i descarcare se afla în acelai stat membru i care este
realizata de catre un transportator cu sediul în alt stat membru. În 2009 Normele comunitare (Regulamentul (CE) nr 1072/2009) limitau numarul de
operaiuni de cabotaj succesive pe care un transportator le poate efectua cu acelai vehicul, dar nu i numarul de operaiuni de cabotaj, în general.
Folosind acelai vehicul, un transportator poate efectua pâna la trei operaiuni de cabotaj succesive în ara gazda în urma unui transport
internaional. Vehiculul trebuie apoi sa paraseasca statul membru gazda. Ultima descarcare în cursul unei operaiuni de cabotaj, înainte de parasirea
statului membru gazda, trebuie sa aiba loc în termen de 7 zile de la ultima descarcare în statul membru gazda în cursul transportului internaional de
intrare. Operaia de cabotaj iniiala poate fi începuta doar dupa descarcarea completa a transportului internaional. Limita de trei operaiuni de cabotaj
este întotdeauna verificata în raport cu autovehiculul (principiul unitaii de tractare).
2 Transportul transfrontalier se refera la operaiunile de transport efectuate de un vehicul înmatriculat în ara A, care transporta bunuri din ara B în ara
C.
3 Transportul combinat înseamna transporturi de marfuri între state membre în cadrul carora camionul, remorca, semiremorca, cu sau fara tractor,
caroseria mobila sau containerul de cel puin 20 picioare utilizeaza calea rutiera pe poriunea iniiala sau finala a parcursului i, pentru restul traseului,
calea ferata sau o cale navigabila interioara sau maritima, în cazul în care aceasta seciune depaete 100 km în linie dreapta i efectueaza traseul
rutier iniial sau final al transportului (a se vedea articolul 1, Directiva 92/106 / CEE.):
– între punctul în care marfurile sunt încarcate i gara feroviara de încarcare corespunzatoare cea mai apropiata pentru traseuliniial i între
cea mai apropiata gara feroviara de descarcare corespunzatoare i punctul de descarcare a marfurilor pentru traseul final, sau
– pe o raza care nu depaete 150 km în linie dreapta de la portul fluvial sau maritim de încarcare sau descarcare.
Galerie Agora,
Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11
B-1000 Brussels
Telephone +32 2 285 46 60
Fax +32 2 280 08 17
Email: etf@etf-europe.org
www.etf-europe.org
European Transport Workers’ Federation
Fédération Européenne des Travailleurs des Transports
Europäische Transportarbeiter-Föderation
Federación Europea de los Trabajadores del Transporte
Federaia Europeana a Lucratorilor din Transport
2
Preedinte Lars Lindgren Vicepreedini Alexander Kirchner
Ekaterina Yordanova
Secretar General Eduardo Chagas
1. Sectorul de transport rutier este inclus în domeniul de aplicare al Directivei
96/71/CE privind detaarea lucratorilor (denumit în continuare DDL)
1.1. DDL exclude doar ”personalul navigant al întreprinderilor din cadrul marinei
comerciale” (articolul 1.2). Nu exista nici o prevedere care sa excluda operaiunile
de transport rutier de marfa din domeniul de aplicare al Directivei privind detaarea
lucratorilor în sensul articolelor sale 1 i 2 privind detaarea lucratorilor în cadrul
prestarii de servicii. Astfel, directiva privind detaarea lucratorilor se aplica în mod
clar lucratorilor din transportul rutier de marfa.
1.2. De asemenea, trebuie subliniat faptul ca domeniul de aplicare al Directivei privind
detaarea lucratorilor nu exclude a priori orice forme specifice de contracte de
transport, în masura în care sunt îndeplinite toate condiiile stabilite în directiva.
Astfel, directiva privind detaarea lucratorilor se aplica contractelor de transport
internaional, la cabotaj, transport combinat i la transportul transfrontalier ce intra
sub incidena furnizarii de servicii la nivel transnaional. Criteriile directivei privind
detaarea lucratorilor nu îi limiteaza domeniul de aplicare doar la conducatorii auto
profesioniti care efectueaza cabotaj.
1.3. Cu toate acestea, directiva privind detaarea lucratorilor se aplica numai pentru o
executare temporara a contractului de munca în afara arii în care lucreaza în mod
obinuit conducatorul auto. Cu alte cuvinte, în cazul în care ara în care
conducatorul auto efectueaza operaiuni de cabotaj este ara în care lucreaza în
mod obinuit, directiva privind detaarea lucratorilor nu se mai aplica, ci se aplica
mai degraba prevederile Regulamentului Roma I (Regulamentul (CE) nr 593/2008)
nu, atunci când cerinele acestuia sunt îndeplinite (a se vedea detaliile de mai jos).
2. Legislaia muncii aplicabila în contextul pieei transportului rutier de marfa
2.1. Legislaia privind transporturile permite transportatorilor rutieri sa foloseasca
vehiculele lor pentru a efectua operaiuni internaionale de transport, de cabotaj,
transporturi transfrontaliere i transport intermodal. Cu toate acestea, problema
fundamentala pentru piaa transportului o constituie conducatorul auto, mai precis
legislaia muncii aplicabila oferilor acestor vehicule.
2.2. Raspunsul legislaiei europene a muncii se bazeaza pe distincia dintre ara în care
conducatorul auto lucreaza în mod obinuit i aceea în care acesta poate fi detaat
temporar.
2.3. Curtea Europeana de Justiie solicita în mod explicit instanelor naionale sa
examineze condiiile de executare a contractului de munca al unui ofer de transport
internaional de marfa, în scopul de a stabili ara în care acesta lucreaza în mod
obinuit.
2.4. Detaarea lucratorilor
Pentru ca detaarea lucratorilor sa poata fi aplicabila în transportul rutier,
conducatorul auto trebuie sa execute contractul sau de munca, pentru o perioada
limitata, într-un alt stat membru decât cel în care lucreaza în mod obinuit. În
contextul specific al transportului rutier, precum i în conformitate cu directiva privind
detaarea lucratorilor, acest lucru înseamna ca:
2.4.1. fie conducatorul auto este detaat în cadrul societaii / grupului – i anume,
conducatorul auto este alocat pe lânga o sucursala a companiei situata întrun
alt stat membru, fie catre o alta societate din cadrul grupului;
2.4.2. sau conducatorul auto este pus la dispoziia unui transportator de catre o
agenie de munca temporara;
3
Preedinte Lars Lindgren Vicepreedini Alexander Kirchner
Ekaterina Yordanova
Secretar General Eduardo Chagas
2.4.3. fie conducatorul auto efectueaza prestari de servicii transnaionale, ceea ce,
în contextul specific al sectorului de transport rutier, implica:
a. Existena unei dispoziii de serviciu: transportul în numele unui ter –
adica societatea de transport nu este proprietarul marfurilor;
b. Furnizarea de servicii trebuie sa fie la nivel transnaional: aceasta se
refera la naionalitatea parilor contractante, dintre care cel puin trei sunt
enumerate în contractul de transport: expeditorul, transportatorul i
destinatarul4. Trebuie doar ca doua dintre aceste trei pari contractante
sa aiba locaiile de baza în doua state membre diferite pentru ca
prestarea de servicii sa fie transnaionala.
În acest sens, articolul 1.3 litera (a) din Directiva 96/71/CE se va citi dupa cum
urmeaza:
“Detaeaza lucratori în teritoriul unui stat membru în numele întreprinderii sau sub
coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face
detaarile [i anume, în cazul specific al sectorului de transport rutier, aceasta este
compania situata în ara în care conducatorul auto lucreaza în mod obinuit], i
destinatarul prestarii de servicii [de exemplu, în cazul specific al sectorului de
transport rutier, aceasta va fi ara în care, prin contract, conducatorul auto va lucra
doar temporar], care opereaza în statul membru respectiv, daca exista un raport de
munca între întreprinderea care face detaarea i lucrator pe perioada detaarii”.
Exemplu: un ofer român, care lucreaza în mod obinuit în România, primete un
ordin de transport ce consta în transportarea unei încarcaturi de la Anvers la Paris
(operaiune de transport transfrontalier) sau sa transporte un container de la Anvers
la Bruxelles Port (transport combinat), sau sa transporte o încarcare între Bruxelles
i Liege (cabotaj: operaiune efectuata în întregime pe teritoriul Belgiei). În aceste
exemple, “locul de munca”, aa cum este definit prin directiva privind detaarea
lucratorilor, este Belgia. Prin urmare, oferul român trebuie remunerat la nivelul de
salarizare din Belgia, în conformitate cu prevederile Directivei privind detaarea
lucratorilor, care prevede ca angajatul trebuie sa fie platit în conformitate cu treptele
de salarizare aplicabil în ara în care este detaat atunci când acestea sunt mai
bune decât în ara în care lucreaza în mod obinuit.
2.5. Regulamentul Roma I
Pentru toate cazurile în care conducatorul auto profesionist îi desfaoara
activitatea, fie în sau din ara care este de locul sau de munca obinuit, sau în afara
arii unde este locul sau de munca obinuit, dar fara a îndeplini condiiile de
detaare, el va fi acoperit de prevederile Regulamentului Roma I (Regulamentul
(CE) nr 593/2008). Contractul sau individual de munca va fi guvernate de legea arii
în care sau din care îi desfaoara munca în mod obinuit în timpul executarii
contractului sau. Conform regulamentului sus-menionat, în situaia sa se aplica
urmatoarele principii:
2.5.1. Principiul general al parii defavorizate într-un contract (a se vedea
Considerentul 23 i articolul 8.1) / în cazul în care termenii contractului sau
de munca sunt mai puin favorabili decât condiiile (de salarizare, de munca,
etc.) din ara gazda, trebuie aplicate condiiile din ara-gazda. Într-adevar, în
timp ce regulamentul prevede ca principiu faptul ca un contract individual de
munca este reglementat de legea aleasa de pari, aceasta prevedere va fi
supusa condiiilor prevazute în:
4 Destinatarul este o noiune care trebuie îneleasa ca destinatar al serviciului i nu ca destinatar al marfii.
4
Preedinte Lars Lindgren Vicepreedini Alexander Kirchner
Ekaterina Yordanova
Secretar General Eduardo Chagas
a. Articolul 8.1 al aceluiai regulament:”O astfel de alegere nu poate priva
angajatul de protecia acordata acestuia în temeiul dispoziiilor de la
care nu se poate deroga prin convenie în virtutea legii care, în absena
unei alegeri, ar fi fost aplicabila în temeiul alineatelor (2), (3) i (4) din
prezentul articol”. ;
b. Considerentul 23 din Regulamentul (CE) nr 593/2008: “În cazul
contractelor încheiate cu pari considerate a fi într-o poziie contractuala
dezavantajoasa, acestea din urma ar trebui protejate prin norme care
reglementeaza conflictul de legi care sa fie mai avantajoase pentru
interesele acestora decât normele generale. ”
2.5.2. Criteriile arii în care este locul de munca obinuit (a se vedea articolul 8
din Regulamentul (CE) nr 593/2008 i, pentru transportul rutier, a se vedea
hotarârea CEJ privind cazul Koelzsch din 15 martie 2011) / alegerea
legislaiei aplicabile de catre cele doua pari ale unui contract individual de
munca nu le poate priva de cerinele legale ale arii în care lucratorul îi
desfaoara în mod obinuit munca, daca acestea din urma sunt mai
favorabile pentru lucratorul în cauza. În acest sens, hotarârea Curii
Europene de Justiie cu privire la caz Koelzsch (15 martie 2011) clarifica
noiunea de loc de munca obinuit, luând în considerare circumstanele
specifice ale transportului rutier. Astfel, locul de munca obinuit este definit
ca fiind ara în care conducatorul auto efectueaza cea mai mare parte a
obligaiilor sale faa de angajator, mai precis:
a. Fie locul în care sau din care angajatul îi desfaoara activitaile
profesionale;
b. Fie locul din care angajatul primete instruciunile cu privire la misiunile
sale i îi organizeaza munca;
c. Fie locul în care se afla instrumentele sale de lucru (de exemplu,
camionul, etc.);
d. Fie locul unde se efectueaza transportul în principal, unde sunt
descarcate marfurile;
e. Sau locul în care angajatul se întoarce dupa finalizarea lucrarilor sale.
Federaia Europeana a Lucratorilor din Transport (ETF) reprezinta peste 3,5 milioane de lucratori din
transport, din 230 de sindicate de transport i 41 de ari europene, în urmatoarele sectoare: transport
rutier, transport feroviar, transport maritim, cai navigabile fluviale, aviaie civila, porturi, turism i pescuit.
ETF este un partener social recunoscut în apte Comitete sectoriale de dialog social european, inclusiv în
cel pentru Transportul rutier.
5
Preedinte Lars Lindgren Vicepreedini Alexander Kirchner
Ekaterina Yordanova
Secretar General Eduardo Chagas
Anexa
Declaraia ETF cu privire la aplicarea în transportul rutier a
salariului minim adoptat de Germania
De la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare rata salariului minim în Germania. Rata se aplica în
mod egal tuturor operaiunilor de transport rutier, inclusiv celor de tranzit pe teritoriul german. O
serie de preocupari au aparut în industrie i în unele state membre cu privire la punerea în
aplicare a salariului minim pentru operaiunile de tranzit de transport rutier i în consecina,
Comisia Europeana analizeaza în prezent aceste preocupari.
Federaia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) dorete sa sublinieze faptul ca plata
i condiiile din statele membre individuale se aplica tuturor operaiunilor de transport care intra
sub incidena Directivei 96/71/CE (detaarea lucratorilor) i a Regulamentului Roma I (CE nr.
593/2008), fie ele de cabotaj, transport internaional sau transport combinat.
În ceea ce privete punerea în aplicare a salariului minim pentru operaiuni de transport rutier
de tranzit, ETF dorete sa atraga înca o data asupra faptului ca acesta este parte a unui set de
masuri luate de guvernul german pentru a aborda fenomenul masiv de dumping social care
stigmatizeaza sectorul de transport rutier. Atâta timp cât Comisia Europeana nu ia masuri i nu
va îmbunatai substanial situaia sociala i a muncii critice din sector, statele membre vor
continua sa caute soluii naionale pentru combaterea fraudei sociale în transportul rutier,
precum i soluii pentru a impune normele comunitare, cum ar fi Directiva privind detaarea
lucratorilor i Regulamentul Roma I, pentru activitaile rutiere.
În acest sens, în absena unor soluii eficiente la nivel european, ETF sprijina deplin toate
masurile luate de statele membre, similare cu cele adoptate de Frana, Belgia i – cel mai recent
– de Germania.
Bruxelles, 26 ianuarie 2015